1. Proiect finantat prin FEADR - "Dezvoltarea zonei Valea Somesului, judetul Salaj, prin reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare si infiintarea serviciului public de dezapezire, intretinere drumuri si spatii verzi"

Valoarea sprijinului: 5.546.109 EURO

Nr. contract de finantare: C 322040863300025/11.06.2009

Data finalizarii: 11.04.2013

2. Proiect finantat prin FEADR - "Reabilitare Camin Cultural Glod"

Valoarea sprijinului: 55.027 EURO

Nr. contract de finantare: C 413322011263367708/01.04.2014

Data finalizarii: 30.12.2016

3. Proiect finantat prin FEADR - "Lucrari de amenajare a cursurilor de apa necadastrate din comuna Gilgau, jud. Salaj"

Valoarea sprijinului: 1.500.000 EURO

Nr. contract de finantare: C 125E021163300003/06.08.2012

Data finalizarii: 30.12.2016

4. Proiect finantat prin FEADR 2014 - 2020 - "Centru local de informare turistica in comuna Gilgau si proximitati; dezvoltare si marketing turistic"

Valoarea sprijinului: 200.000 EURO

Nr. contract de finantare: C 31301/1163300010/06.02.2012

Data finalizarii: 30.12.2016

5. Proiect finantat prin PNDL I - "Reabilitare DC 32 Glod - Chizeni"

Valoarea investitiei: 695.301,44 lei

Data finalizarii: 10.05.2016

6. Proiect finantat de catre bugetul local al comunei Galgau: “Modernizare Strada pe Deal in localitatea Galgau, judetul Salaj”

Valoarea investitiei: 529.161,37 lei

Data finalizarii: 12.07.2018